Bastuakademin

Under vinterhalvåret är bastun i Högbyn i dvala, men till våren kommer det att eldas igen.

Förslag på aktiviteter 

Om du vill få med föreningen på en aktivitet är det bara att kontakta styrelsen! 

 

Om föreningen 

 

Högbyns byaförening bildades 2010 med syfte att främja Högbyns utveckling och gemenskap samt vårda dess natur och kulturvärden. Det gör vi genom att

organisera eller stimulera till aktiviteter, bidra till anordnande av anläggningar som gemensamt kan nyttjas av boende i byn samt initierar och stödjer projekt.

Byaråd/ Styrelse 2017

 

Du når styrelsen enklast genom att maila styrelsen@hogbyn.com

Dan Olsson

Byälste (Ordf.)

 

Susanne Olsson

Byskattmästare (Kassör)

 

Stefan Sjödin

 

Theresa Strandberg

 

Fredrik Borglund

 

Helena Jacobsson

Suppleant

 

Kristoffer Lindström

Suppleant

 Styrelsen 2017 (saknas på bild, Helena Jacobsson)

Stadgar och stämmoprotokoll

Högbyns byaförening

för folk som trivs